SW Cross

  • Socket Welding Cross

    Socket Welding Cross

    Розетка ширетүүчү кайчылаш - бул түтүкчө, розетка, ийилүүчү бөлүгү, розетка жана башка элементтерден турган жана түтүктүн багытын өзгөртүү үчүн колдонулуучу түтүк арматурасы.